Τηλ. 210 2582852   Email: enibo@hotmail.gr, contact@enibo.net
Διαφημιστικό τυπογραφείο